. Điều quan trọng để học cách tiếp thị doanh nghiệp của bạn trên Periscope. Nếu không có một sự hiện diện Periscope, bạn nhìn ít hợp pháp và bỏ lỡ nhiều cơ hội để kết nối với khách hàng. Nếu bạn không biết phải làm gì, đừng lo lắng. Với một nền giáo dục chút, b… Read More


. Youtube marketing là một công cụ tuyệt vời cho các chủ doanh nghiệp nhỏ để thu hút một lượng khán giả lớn hơn trong khi đạt được thông tin phản hồi đối với hàng hóa hoặc dịch vụ. Bởi vì nó dễ dàng hơn để trả lời trực tiếp khách hàng quen, một mối quan hệ có thể… Read More